ÖRN-72

ÖRN-72 är en ideell sammanslutning som har till målsättning att arbeta för bevarandet av en livskraftig örnpopulation i Norden. Verksamhets-området är huvudsakligen västra och mellersta Sverige.

För att kunna förverkliga sin målsättning vill föreningen:

  • Genomföra organiserad utfodring av örnar vintertid.

  • Genom färgringmärkning av kungsörn öka kunskapen om örnarnas liv.

  • Genom andra praktiska åtgärder medverka till att örnar kan etablera/återetablera sig, främst inom Västsverige.

  • Skapa ett nätverk mellan personer och organisationer i Norden som jobbar med kungsörn för att på så sätt öka kunskapen om örnarnas liv.

  • Verka för att hos allmänheten väcka förståelse för rovfåglarnas roll i naturen och intresse för att skydda den nordiska rovfågelfaunan

Föreningen skall dessutom genom information i form av publikationer, artiklar och föredrag delge myndigheter, andra organisationer och enskilda personer om föreningens verksamhet.

Aktuellt 

 _______________________________________________ 

Hemsidan är nu uppdaterad med en guide för åldersbestämning av kungsörn:

http://eagle72.se/aldersbestamning/

_______________________________________________ 

Sidan senast uppdaterad: 2024.01.11

Styrelse och funktionärer

Föreningen ställer gärna sina kunskaper till förfogande i frågor som berör örnar.

Ordförande:
Claes-Göran Ahlgren, Hökerum Tel: 033-274 463. E-mail: claesgoranahlgren@hotmail.com

Sekreterare:
Torbjörn Hedfeldt, Karlskoga Tel: 070-5916939. E-mail: toto.hedfeldt@telia.com

Kassör:
Lennart Torstensson, Borås E-mail: lennartorn1@gmail.com

Ledamöter:
Håkan Elg, Rabbalshede E-mail: h_elg72@hotmail.com
Johan Nilsson, Fristad E-mail: johan3.nilsson@gmail.com
Sture Orrhult, Ed E-mail: sorrhult@gmail.com
Håkan Söderberg, Korsberga E-mail: hakan.soderberg@lantmateritjanster.se

Revisorer:
Per Gustafson, Borås
Torbjörn Skoog, Borås

Revisorsuppleanter:
Tommy Järås, Onsala
Bjarne Poulsen, Borgstena

Valberedning:
Sara Elg, Uddevalla
Jan-Åke Persson, Sjömarken