Färgmärkning

Historia

Den 17 juni 1994 är mycket speciell dag i ÖRN-72:s historia. Då färgmärktes den första kungsörnsungen i Sverige i ett bo i norra Dalarna. Ringmärkare var Alf Nordin från Idre och Gunnar Lind från Leksand. Ungen, som vägde 3,55 kg, fick en blank (vit) ring på höger tars, som anger att den är från södra Norrland och en ring som var röd över blå på vänster tars som visar att den är märkt som bounge året 1994.

ringmaerkning-5
ringmaerkning-2
ringmaerkning-4
ringmaerkning-1
Ungen, som fick namnet Biggles i en av Kungsörnen AB:s reklamkampanjer, hittades tyvärr död under en kraftledning i Skåne den 5/2 1995. Sorgligt och sant, men färgmärkningsprojektet var startat.
eagle6

Färgmärkningssystem

Fåglarna märks alltid som boungar och får då en färgring på vardera benet. Ringen på höger ben anger område medan ringen på vänster ben anger märkningsår.

Båda ringarna är märkta med en individkod. Höger ring har ringmärkningscentralens ordinarie ringnummer medan vänster ring har en fyrställig kod bestående av tre siffror avlutat med en bokstav. Bokstaven anger märkningsår medan siffrorna anger individ. Den fyrställiga koden är möjlig att läsa på relativt långt avstånd med hjälp av tubkikare. För att underlätta avläsningen har siffrorna justerats vid ett flertal tillfällen. Bilden nedan till höger visar siffrorna som de ser ut från och med 2008.

ring-3
ringnummer-08

Märkningsresultat

Antalet färgmärkta kungsörnar i de olika länderna, sedan starten 1994, framgår av tabell 1. Notera att det totala antalet märkta ungar för några av åren ännu inte är känt.

Tabell 1. Antal färgringmärkta kungsörnsboungar i Sverige, Norge, Finland, Estland och Lettland 1994-2018 och 2019.

Tabell 2. Antal färgringmärkta kungsörnsboungar per landskap 1994 – 2018 och 2019.

040208-274h-093

Digiscoping: Sture Orrhult/Ed

Återfynd

Säsongen 2018/2019

Antalet avlästa kungsörnar i Sverige var 44 fördelade enligt följande:

Märkta i Sverige – 35

Märkta i Norge – 3

Märkta i Finland – 6

Märkta i Estland – 0

Säsongen 2016/2017

Under säsongen 2016-17 har totalt 47 ringmärkta  och individbestämda (ringnumret avläst) kungsörnar rapporterats från Sverige.
En detaljerad redovisning framgår av nedanstående tabell 3

Tabell 3. Avlästa kungsörnar i Sverige under säsongen 2016/2017

Tabell 4. Antalet märkta kungsörnboungar i Sverige under perioden 1995 – 2016 och antalet avläsningar i Sverige, Norge och Finland under perioden 1995-96 – 2016-17 samt antalet märkta boungar i Norge och Finland som avlästs i Sverige under samma period.

Kungsörnar färgringmärkta i Norge och avlästa i Sverige
Hittills (t.o.m. 2017) är 36 av totalt 804 färgringmärkta kungsörnar avlästa i Sverige. Antal avläsningar är 181.

Kungsörnar färgringmärkta i Finland och avlästa i Sverige.
Hittills (tom 2017) är 105 av totalt 1874 färgringmärkta kungsörnar avlästa i Sverige. Antal avläsningar 530.
(Dessutom finns uppgifter från Seppo Koivisto, Alajärvi på ytterligare cirka 50 kungsörnar som är färgringmärkta i Finland och avlästa på hans utfodringsplatser vid Alajärvi. I Kungsörnen 2001 finns artikeln “Seppo Koivisto – en kämpe i det tysta”).

Totalt har alltså 553 färgmärkta kungsörnar märkta i Sverige, Norge eller Finland avlästs i Sverige sedan starten 1995 och fram t.o.m. 2017.

Om du träffar på någon färgmärkt kungsörn så meddela din observation till Claes-Göran Ahlgren.
Adress: Claes-Göran Ahlgren, Ågården 142, 523 99 Hökerum.
Telefon: 033-274463, 070-2419308
Mail: claesahlgren@hotmail.com