Örnfadder

Du kan stödja det nordiska örnarbetet genom att bli

Stödjande medlem (“örnfadder”)

Kostnaden är 100 kr per år för enskild person och 200 kr per år för förening.

Som stödjande medlem får du vår tidning “Kungsörnen” som utkommer med ett nytt nummer varje år.

Du kan antingen sätta in beloppet på postgirokonto 83 36 72-9 (ÖRN72) eller också anmäla dig via formuläret nedan varefter vi kontaktar dig.

Stödjande medlem

6 + 9 =