Häckningsdata för kungsörn i Norden, Estland och Lettland 2023

I Sverige konstaterades minst 173 lyckade häckningar med totalt minst 202 ungar.  

Motsvarande siffror för Norge är 94 lyckade häckningar och 107 ungar varav 26 färgringmärktes. Notera att endast cirka 25 % av det totala kungsörnsbeståndet i Norge inventeras.

I Finland konstaterades 173 lyckade häckningar med 218 ungar. 134 ungar färgringmärktes.

I Danmark konstaterades fyra lyckade häckningar med fyra ungar.

I Estland och Lettland som också ingår i vårt färgringmärkningsprogram konstaterades 13/13/11 respektive 5/6/5 lyckade häckningar/ungar/färgringmärkta ungar.

Häckningsdata för kungsörn i Sverige 2010-2023

                                            2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023

Lyckade häckningar          135     235     157     125     193      233     161    >201    166     270     215*   167**  257   173

Ungar                                  157     288     184      142     225      262    188    >247     207     332     254*   194**  337   202

Dubbel-/trippelkullar        22       53       25+1    17       32        27+1   25+1   >45     41       60+1   39*     27**    80     29

*Gotlands resultat saknas eftersom ingen heltäckande inventering har gjorts under 2020.
** Resultat för Norrbottens län saknas 2021.