Inventering av kungsörn

ÖRN-72 har i många år utfodrat örn vintertid. Vårt verksamhetsområde är västra Sverige från Småland upp till södra Dalarna. Förutom Skåne och Gotland där kungsörnen häckat under lång tid har få häckningar konstaterats i södra och mellersta Sverige. Rykten har förekommit under många år och först år 2000 kunde den första häckningen i Uppland konstateras. Året efter var det Smålands och Värmlands tur. I två av fallen upptäcktes häckningarna genom spaning efter flyktlekande kungsörnar under senvintern.

ÖRN-72 uppmanar därför enskilda och föreningar, främst i södra och mellersta Sverige, att organisera inventeringar av flyktlekande kungsörnar.