Häckningsdata för kungsörn i Norden, Estland och Lettland 2020

I Sverige konstaterades minst 167 lyckade häckningar med totalt minst 194 ungar. Dock ingår inte resultatet för Norrbottens län i dessa siffror. 

Motsvarande siffror  för Norge är 88 lyckade häckningar och 97 ungar varav 24 färgringmärktes. Notera att endast cirka 25 % av det totala kungsörnsbeståndet i Norge inventeras.

I Finland konstaterades 131 lyckade häckningar med 144 ungar. 106 ungar färgringmärktes. Årets häckningsresultat är ett av de bästa någonsin.

I Danmark konstaterades tre lyckade häckningar med fyra ungar. Samtliga fyra färgringmärktes.

I Estland och Lettland som också ingår i vårt färgringmärkningsprogram konstaterades 12/12/11 resp. 1/1/1 lyckade häckningar/ungar/färgringmärkta ungar.

Häckningsdata för kungsörn i Sverige 2010-2020

                                            2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021

Lyckade häckningar          135     235     157     125     193      233     161    >201    166     270     215*   167**

Ungar                                  157     288     184      142     225      262    188    >247     207     332     254*   194**

Dubbel-/trippelkullar        22       53       25+1    17       32        27+1   25+1   >45     41       60+1   39*     27**

*Gotlands resultat saknas eftersom ingen heltäckande inventering har gjorts under 2020.
** Resultat för Norrbottens län saknas 2021.