Häckningsdata för kungsörn i Norden, Estland och Lettland 2022

I Sverige konstaterades minst 257 lyckade häckningar med totalt minst 337 ungar.  

Motsvarande siffror för Norge är 118 lyckade häckningar och 140 ungar varav 35 färgringmärktes. Notera att endast cirka 25 % av det totala kungsörnsbeståndet i Norge inventeras.

I Finland konstaterades 174 lyckade häckningar med 213 ungar. 108 ungar färgringmärktes.

I Danmark konstaterades tre lyckade häckningar med fyra ungar.

I Estland och Lettland som också ingår i vårt färgringmärkningsprogram konstaterades 13/17/15 respektive 4/4/4 lyckade häckningar/ungar/färgringmärkta ungar.

Häckningsdata för kungsörn i Sverige 2010-2022

                                            2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   

Lyckade häckningar          135     235     157     125     193      233     161    >201    166     270     215*   167**  257

Ungar                                  157     288     184      142     225      262    188    >247     207     332     254*   194**  337

Dubbel-/trippelkullar        22       53       25+1    17       32        27+1   25+1   >45     41       60+1   39*     27**    80

*Gotlands resultat saknas eftersom ingen heltäckande inventering har gjorts under 2020.
** Resultat för Norrbottens län saknas 2021.