Häckningsdata för kungsörn i Sverige 2012-2018

                                            2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018    

Lyckade häckningar          157     125     193      233      161    >201   166                 Ungar                                  184      142     225      262      188   >247    207              Dubbel-/trippelkullar       25+1     17       32       27+1    25+1   >45      41