Häckningsdata för kungsörn i Norden, Estland och Lettland 2019

I Sverige konstaterades minst 270 lyckade häckningar med totalt minst 332 ungar. Resultatet är betydligt bättre än 2018 (166 lyckade häckningar och 207 ungar). Totalt färgringmärktes 116 kungsörnsungar i Sverige.

Motsvarande siffror  för Norge är 98 lyckade häckningar och 115 ungar varav 46 färgringmärktes. Notera att endast cirka 25 % av det totala kungsörnsbeståndet i Norge inventeras.

I Finland konstaterades 174 lyckade häckningar med 210 ungar. 121 ungar färgringmärktes. Årets häckningsresultat är ett av de bästa någonsin.

I Danmark konstaterades tre lyckade häckningar med tre ungar.

I Estland och Lettland som också ingår i vårt färgringmärkningsprogram konstaterades 12/14/13 resp. 4/5/5 lyckade häckningar/ungar/färgringmärkta ungar.

Häckningsdata för kungsörn i Sverige 2010-2020

                                            2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

Lyckade häckningar          135     235     157     125     193      233     161    >201    166     270

Ungar                                  157     288     184      142     225      262    188    >247     207    332

Dubbel-/trippelkullar        22       53       25+1    17       32        27+1   25+1   >45     41       60+1