Häckningsdata för kungsörn i Norden, Estland och Lettland 2020

I Sverige konstaterades minst 215 lyckade häckningar med totalt minst 254 ungar. Dock gjordes ingen heltäckande inventering på Gotland under 2020. Totalt färgringmärktes 106 kungsörnsungar i Sverige.

Motsvarande siffror  för Norge är 113 lyckade häckningar och 126 ungar varav 38 färgringmärktes. Notera att endast cirka 25 % av det totala kungsörnsbeståndet i Norge inventeras.

I Finland konstaterades 157 lyckade häckningar med 196 ungar. 134 ungar färgringmärktes. Årets häckningsresultat är ett av de bästa någonsin.

I Danmark konstaterades tre lyckade häckningar med fyra ungar. Samtliga fyra färgringmärktes.

I Estland och Lettland som också ingår i vårt färgringmärkningsprogram konstaterades 20/20/20 resp. 5/7/5 lyckade häckningar/ungar/färgringmärkta ungar.

Häckningsdata för kungsörn i Sverige 2010-2020

                                            2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

Lyckade häckningar          135     235     157     125     193      233     161    >201    166     270     215*

Ungar                                  157     288     184      142     225      262    188    >247     207     332     254*

Dubbel-/trippelkullar        22       53       25+1    17       32        27+1   25+1   >45     41       60+1   39*

*Gotlands resultat saknas eftersom ingen heltäckande inventering har gjorts under 2020.