Häckningsdata för kungsörn i Sverige 2012-2017

                                            2012     2013     2014     2015     2016     2017    Lyckade häckningar          157       125       193        233        161     >201            Ungar                                  184       142       225        262        188     >247             Dubbel-/trippelkullar       25+1       17         32        27+1      25+1    >45