ÖRN72 är en ideell sammanslutning som har till målsättning att arbeta för bevarandet av en livskraftig örnpopulation i Norden. Verksamhetsområdet är huvudsakligen västra och mellersta Sverige.

För att kunna förverkliga sin målsättning vill föreningen:

  • genomföra organiserad utfodring av örnar vintertid

  • genom färgringmärkning av kungsörn öka kunskapen om örnarnas liv.

  • genom andra praktiska åtgärder medverka till att örnar kan etablera/återetablera sig, främst inom Västsverige.

  • skapa ett nätverk mellan personer och organisationer i Norden som jobbar med kungsörn för att på så sätt öka kunskapen om örnarnas liv.

  • verka för att hos allmänheten väcka förståelse för rovfåglarnas roll i naturen och intresse för att skydda den nordiska rovfågelfaunan

Föreningen skall dessutom genom information i form av publikationer, artiklar och föredrag delge myndigheter, andra organisationer och enskilda personer om föreningens verksamhet.

Kontakt

Föreningen ställer gärna sina kunskaper till förfogande i frågor som berör örnar.

Ordförande: Claes-Göran Ahlgren, Ågården142, 523 99 Hökerum
Tel: 033-274 463. E-mail: claesahlgren@hotmail.com

Sekreterare: Torbjörn Hedfeldt, Kedjeåsen 415, 691 91 Karlskoga
Tel: 070-5916939. E-mail: toto.hedfeldt@telia.com

Häckningsresultatet för kungsörnen i Sverige 2017

I Sverige konstaredaes minst 201 lyckade häckningar med totalt minst 247 ungar. Resultatet är betydligt bättre än 2016 (161 lyckade häckningar och 188 ungar). Gotland hade sitt bästa resultat någonsin med 38 lyckade häckningar och 50 ungar. Totalt färgringmärktes 106 kungsörnsungar i Sverige.

Motsvarande siffror  för Norge är 91 lyckade häckningar och 107 ungar varav 49 färgringmärktes. Notera att endast cirka 25 % av det totala kungsörnsbeståndet i Norge inventeras.

I Finland konstaterades 94 lyckade häckningar med 98 ungar. 72 ungar färgringmärktes.

I Estland och Lettland som också ingår i vårt färgringmärkningsprogram konstaterades 12/12/7 resp. 5/5/0  lyckade häckningar/ungar/färgringmärta ungar.

ÖRN-72:s färgringmärkningsprogram säsongen 2016/17

Antalet avlästa kungsörnar i Sverige var 47 fördelade enligt följande:

märkta i Sverige – 37

märkta i Norge – 4

märkta i Finland – 6