ÖRN-72

ÖRN-72 är en ideell sammanslutning som har till målsättning att arbeta för bevarandet av en livskraftig örnpopulation i Norden. Verksamhets-området är huvudsakligen västra och mellersta Sverige.

För att kunna förverkliga sin målsättning vill föreningen:

  • Genomföra organiserad utfodring av örnar vintertid.

  • Genom färgringmärkning av kungsörn öka kunskapen om örnarnas liv.

  • Genom andra praktiska åtgärder medverka till att örnar kan etablera/återetablera sig, främst inom Västsverige.

  • Skapa ett nätverk mellan personer och organisationer i Norden som jobbar med kungsörn för att på så sätt öka kunskapen om örnarnas liv.

  • Verka för att hos allmänheten väcka förståelse för rovfåglarnas roll i naturen och intresse för att skydda den nordiska rovfågelfaunan

Föreningen skall dessutom genom information i form av publikationer, artiklar och föredrag delge myndigheter, andra organisationer och enskilda personer om föreningens verksamhet.

Aktuellt

Årsmöte
Med anledning av det läge vårt samhälle befinner sig i med smittspridning av covid-19 kommer vi göra avsteg från våra stadgar.

ÖRN-72 kommer därför skjuta årsmötet på framtiden. Vi hoppas kunna genomföra årsmötet under våren 2021. Aktuellt datum kommer att publiceras här på vår hemsida. Om du vill ha en separat kallelse/brev kan du anmäla dig till Lennart Torstensson, 0735-987371 eller lennart_orn@hotmail.se senast 1 februari 2021. Du får då mer information om årsmötet.

Sittande styrelse sitter kvar tills årsmötet kan genomföras.

//Styrelsen

Sidan senast uppdaterad: 2021.02.21

Kontakt

Föreningen ställer gärna sina kunskaper till förfogande i frågor som berör örnar.

Ordförande: Claes-Göran Ahlgren, Ågården142, 523 99 Hökerum
Tel: 033-274 463. E-mail: claesgoranahlgren@hotmail.com

Sekreterare: Torbjörn Hedfeldt, Kedjeåsen 415, 691 91 Karlskoga
Tel: 070-5916939. E-mail: toto.hedfeldt@telia.com