ÖRN72 är en ideell sammanslutning som har till målsättning att arbeta för bevarandet av en livskraftig örnpopulation i Norden. Verksamhetsområdet är huvudsakligen västra och mellersta Sverige.

För att kunna förverkliga sin målsättning vill föreningen:

  • genomföra organiserad utfodring av örnar vintertid

  • genom färgringmärkning av kungsörn öka kunskapen om örnarnas liv.

  • genom andra praktiska åtgärder medverka till att örnar kan etablera/återetablera sig, främst inom Västsverige.

  • skapa ett nätverk mellan personer och organisationer i Norden som jobbar med kungsörn för att på så sätt öka kunskapen om örnarnas liv.

  • verka för att hos allmänheten väcka förståelse för rovfåglarnas roll i naturen och intresse för att skydda den nordiska rovfågelfaunan

Föreningen skall dessutom genom information i form av publikationer, artiklar och föredrag delge myndigheter, andra organisationer och enskilda personer om föreningens verksamhet.

Kontakt

Föreningen ställer gärna sina kunskaper till förfogande i frågor som berör örnar.

Ordförande: Claes-Göran Ahlgren, Ågården142, 523 99 Hökerum
Tel: 033-274 463. E-mail: claesahlgren@hotmail.com

Sekreterare: Torbjörn Hedfeldt, Kedjeåsen 415, 691 91 Karlskoga
Tel: 070-5916939. E-mail: toto.hedfeldt@telia.com

Häckningsresultatet för kungsörnen i Sverige 2018

I Sverige konstaredaes minst 166 lyckade häckningar med totalt minst 207 ungar. Resultatet är sämre än 2017 (201 lyckade häckningar och 247 ungar). Totalt färgringmärktes 80 kungsörnsungar i Sverige.

Motsvarande siffror  för Norge är 99 lyckade häckningar och 117 ungar varav 44 färgringmärktes. Notera att endast cirka 25 % av det totala kungsörnsbeståndet i Norge inventeras.

I Finland konstaterades 98 lyckade häckningar med 108 ungar. 79 ungar färgringmärktes.

I Estland och Lettland som också ingår i vårt färgringmärkningsprogram konstaterades 9/10/10 resp. 2/2/2  lyckade häckningar/ungar/färgringmärta ungar.

ÖRN-72:s färgringmärkningsprogram säsongen 2017/18

Antalet avlästa kungsörnar i Sverige var 60 fördelade enligt följande:

märkta i Sverige – 42

märkta i Norge – 5

märkta i Finland – 12

märkta i Estland – 1