ÖRN72 - Färgmärkningsprojektet

Historia

Den 17 juni 1994 är mycket speciell dag i ÖRN-72:s historia. 
Då färgmärktes den första kungsörnsungen i Sverige i ett bo i norra Dalarna. Ringmärkare var Alf Nordin från Idre och Gunnar Lind från Leksand. Ungen, som vägde 3,55 kg, fick en blank (vit) ring på höger tars, som anger att den är från södra Norrland och en ring som var röd över blå på vänster tars som visar att den är märkt som bounge året 1994.

ringmärkning-5.jpg (15647 bytes)

ringmärkning-4.jpg (9143 bytes)

ringmärkning-4.jpg (9143 bytes)

ringmärkning-1.jpg (8759 bytes)

Ungen, som fick namnet Biggles i en av Kungsörnen AB:s reklamkampanjer, hittades tyvärr död under en kraftledning i Skåne den 5/2 1995.
Sorgligt och sant, men färgmärkningsprojektet var startat. 

Kungsörnsunge i bo
Biggles

Färgmärkningssystem

Fåglarna märks alltid som boungar och får då en färgring på vardera benet. Ringen på höger ben anger område medan ringen på vänster ben anger märkningsår.
Båda ringarna är märkta med en individkod. Höger ring har ringmärkningscentralens ordinarie ringnummer medan vänster ring har en fyrställig kod bestående av tre siffror avlutat med en bokstav. Bokstaven anger märkningsår medan siffrorna anger individ. Den fyrställiga koden är möjlig att läsa på relativt långt avstånd med hjälp av tubkikare. För att underlätta avläsningen har siffrorna justerats vid ett flertal tillfällen. Bilden nedan till höger visar siffrorna som de ser ut från och med 2008.

 

Märkningsresultat

Antalet färgmärkta kungsörnar i de olika länderna, sedan starten 1994, framgår av tabell 1. Notera att det totala antalet märkta ungar för några av åren ännu inte är känt.

Tabell 1. Antal färgmärkta kungsörnsungar i Sverige, Finland, Norge, Estland och Lettland 1994-13.
År Sverige Finland Norge Estland Lettland Totalt
1994 2 - - - - 2

1995

36 53 8 - - 97
1996 44 81 10 - - 135
1997 32 71 27 4 - 134

1998

58

85

31

4

-

178

1999 68 76 33 10 - 187
2000 88 89 30 11 - 218
2001 67 89 42 0 - 198
2002 103 97 44 12 - 256
2003 97 90 50 13 - 250

2004

147 102 44 6 - 299

2005

118 78 36 10 - 242
2006 67 84 37 13 - 201
2007 149 107 38 8 - 302
2008 129 84 54 10 - 277
2009 54 62 30 12 - 158
2010 97 47 43 8 - 195

2011

114 113 67 14 - 308

2012

84 88 34 10 1 217

2013

68 86 20 11 3 188

Totalt

1622 1582 678 156 4 4042

 

Tabell 2. Antal färgmärkta kungsörnar i Sverige under 2013.
Märkningsplats Antal

 2013

 Totalt
Lappland

16

388
Norrbotten 6 96
Västerbotten 5 115
Ångermanland 5 178
Medelpad 0 12
Jämtland 1 91
Härjedalen 5 194
Dalarna 7 160
Hälsingland 4 71
Värmland 1 2
Uppland 1 10
Närke 0 3
Västergötland 0 4*
Småland 1 4
Halland 1 3
Gotland 9 230
Öland 0 1
Skåne 6 58
Totalt 68 1620

*) uppfödda i fångenskap


Digiscoping: Sture Orrhult/Ed


Återfynd

Under säsongen  2012-13 har totalt 70 ringmärkta  och individbestämda (ringnumret avläst) kungsörnar rapporterats från Sverige.
En detaljerad redovisning framgår av nedanstående tabell 3.

Tabell 3. Avlästa kungsörnar i Sverige under säsongen 2012-13
Kungsörnar märkta i Totalt
Sverige Norge Finland Estland
57 3 10 - 70

 

Det totala antalet avlästa kungsörnar som färgmärkts i Sverige ( tom 2012) framgår av tabell 4.

Tabell 4. Avlästa kungsörnar i Sverige 1995 - 2012

Avlästa i

Antal avlästa individer

Antal avläsningar

Sverige 330 2220
Norge 3 3
Finland 5 9
Polen 2 13
Totalt 34 2245

Kungsörnar färgringmärkta i Norge och avlästa i Sverige
Hittills (tom 2012) är 29 av totalt 624 färgringmärkta kungsörnar avlästa i Sverige. Antal avläsningar är 114.
 
Kungsörnar färgringmärkta i Finland och avlästa i Sverige.
Hittills (tom 2012) är 80 av totalt 1408 färgringmärkta kungsörnar avlästa i Sverige. Antal avläsningar 484.
(Dessutom har jag uppgifter från Seppo Koivisto, Alajärvi på ytterligare ca 50 kungsörnar som är färgringmärkta i Finland och avlästa på hans utfodringsplatser vid Alajärvi. I Kungsörnen 2001 finns artikeln "Seppo Koivisto - en kämpe i det tysta").
 
Totalt har alltså 449 färgmärkta kungsörnar märkta i Sverige, Norge eller Finland avlästs i Sverige sedan starten 1995 och fram tom 2012.

Om du träffar på någon färgmärkt kungsörn så meddela din observation till Claes-Göran Ahlgren.
Adress: Claes-Göran Ahlgren, Ågården 142, 523 99 Hökerum. 
Telefon: 033 274 463
Mail: claesahlgren@hotmail.com


Tillbaka till ÖRN72:s Hemsida 


toto.hedfeldt@telia.com
Senaste uppdatering: 2014-08-05