Blek havsörn

Vita eller bleka havsörnar, som den mera korrekta benämningen är, dyker då och då upp på ÖRN-72:s utfodringsplatser. På den utfodringsplats i Karlskogatrakten där jag deltar observerades den första bleka havsörnen, en subadult omärkt örn, säsongen 1994-95. Säsongen 1997-98 var det dags igen. Det var återigen en omärkt örn men denna gång en adult fågel. En likaledes adult omärkt blek havsörn observerades sedan regelbundet under säsongerna 1998-99, 1999-00 och 2000-01. Även om det inte går att bevisa vill jag gärna tro att det var samma fågel som besökte utfodringsplatsen samtliga 5 säsonger. Säsongen 2002-03 observerades den första märkta fågeln med individnummer P173. Det var en juvenil örn som också tillbringade vintern på samma utfodringsplats de följande fyra vintrarna 2003-04, 2004-05 och 2005-06 och 2006-07. Vintern 2008-09 dök den emellertid inte upp men säsongen 2009-10 var det dags igen. Den dök upp den 9 januari och vi får se hur länge den stannar denna gång. Att döma av första och sista observationsdatum och antalet gånger den observerats tidigare år så tillbringar den hela vintern på utfodringsplatsen i Karlskoga. Den har heller inte rapporterats från någon annan av ÖRN-72:s utfodringsplatser.

Björn Helander berättar (i mail) att P173 är märkt i Lule lappmark den 25 juni 2002, i en tvåkull där syskonet var normalfärgat. Han skriver också att man oftast bara ser den ena av föräldrafåglarna vid boet, om man ens ser någon alls, och att de enstaka vuxna fåglar han sett på denna lokal inte har varit "vita".

I Vår Fågelvärld nr 2/1994 finns en uppsats om observationer av bleka havsörnar i Mellansverige (Bengt Ekman och Björn Helander). En omärkt örn i andra vinterdräkt sågs vid Södermanlandskusten under perioden från den 28 november 1992 fram till den 10 januari 1993 samt den 13 mars 1993. I februari och mars 1993 observerades dessutom en liknande örn på två utfodringsplatser i inlandet, en i Småland och en i Värmland. I Småland hade också tidigare en juvenil omärkt blek havsörn setts under januari - mars 1992.

I november 1993 dök det åter upp en blek örn vid Södermanlandskusten, nu i tredje vinterdräkt. Den lämnade området och återkom sedan den 31 december. Den 28 december sågs dock en omärkt blek havsörn i tredje vinterdräkt vid ÖRN 72:s utfodringsplats i Dalsland. Vintern efter dyker så en blek omärkt havsörn upp på utfodringsplatsen i Karlskoga där sedan en omärkt blek havsörn observeras regelbundet ytterligare 4 vintrar mellan 1997 och 2001.

Frågan är naturligtvis om det är samma örn som setts under samtliga år?

I Vår Fågelvärld 2/1999 finns en notis om ytterligare en blek havsörn. Det är en juvenil omärkt örn som observerades på en annan av ÖRN-72:s utfodringsplatser i februari 1999.

Vintern 200-11 rapporterades ytterligare en blek havsörn.. Det var den 2 november 2010 som en blek havsörn märkt den 2 juni 2009 i Lappland observerades på en utfodringsplats i Östergötland

Var kommer de bleka havsörnarna ifrån?

På havsörnsmötet i Fristad den 28 november 2004 berättade Björn Helander (Kungsörnen 2004) att de idag inte är kända från någon annan plats än i Lappland. Han kände då till ett häckande par där en av fåglarna är blek men de hade hittills inte lyckats med sin häckning. Han nämnde också att den sista havsörnen i Storbritannien var av den bleka varianten och en teori är att det kan vara ett inavelsfenomen som bara förekommer i små begränsade populationer.

I rapporten SEA EAGLE 2000 skriver Björn också att bland mer än 1000 boungar som har kontrollerats på Ostkusten och över 200 i Lappland har endast 7 ungar (i 5 olika revir) av den bleka varianten påträffats, samtliga i Lappland.

P173 i första vinterdräkt (first plumage)

 

P173 i tredje vinterdräkt (third plumage)

 

P173 i femte vinterdräkt (fifth plumage)

 

P173 sjätte vinterdräkt (sixth plumage)

 

 

P173 i åttonde vinterdräkt (eight plumage)

 

 

 

Adult omärkt fågel

Lappländsk örn i andra vinterdräkt  (second plumage)

 

 
 

Fotografer är Torbjörn Hedfeldt (P173), Chris Schenk ( adult omärkt fågel) och Jan Erik Emil Andersson (Lappländsk örn)

Referenser

Bengt Ekman och Björn Helander 1994. Vita örnar – inte längre enbart en skröna, Vår Fågelvärld nr 2/1994.

Kent Nilsson och Sture Orrhult 1999. En ny ”Grybe-örn”, Vår Fågelvärld nr 2/1999.

Håkan Cederberg, Charlotte Sandström, Ulf Rannung and Björn Helander 2004. Genetic variation based on DNA fingerprinting in two White-tailed Sea Eagle populations in Sweden, Conference Proceedings from SEA EAGLE 2000.

Torbjörn Hedfeldt 2004. Rapport från havsörnsmöte i Fristad  den 28 augusti 2004, Kungsörnen 2004

English summary

White, or pail which is the most common name, White-tailed Sea eagles are sometimes observed at the winter feeding places. At one of Eagle72:s feeding places the same pail eagle was observed five winters in a row (2002-03 -- 2007-08). The sixth winter (2008-09) no observations were made. The eagle is coloured ring marked and the individual code has been red. The eagle was marked in June 2002 in a nest in the very north of Sweden. At the same feeding place a pail adult eagle was observed during five winters, 1994-95 and then 1997-98 to 2000-01. As the eagle was unmarked it is impossible to say if it was the same eagle but I want to believe it was. A few other pail eagles have also been reported from other feeding places.

Björn Helander, responsible for Project Sea eagle in Sweden, who was the one that marked the eagle described above, say that he sometimes during marking have found pail chicks (seven chicks in five different territories in total out of more than 1000). All of the pail chicks have been found in the White-tailed Sea eagle population in the very north of Sweden. Historically, the last Sea eagle in United Kingdom is said to have been of the pail phase. This indicates the pail phase may be a result of inbreeding in small limited populations.

 

toto.hedfeldt@telia.com
Senaste uppdatering: 2011-03-18