Kungsörnen 1999

magaz99.jpg (6308 bytes)

Innehåll

Första sidan

Claes-Göran Ahlgren

Havsörnen och kungsörnen åter danska häckfåglar

Benny Génsböl

Benny Gensböl är vice ordförande i Danmarks Ornitologiska Förening och ledare för Projekt Örn.
I den här artikeln beskriver han havs- och kungsörnens situation i Danmark. Havsörnen är återigen dansk häckfågel och häckade 1999 med sex par medan kungsörnen, för första gången i modern tid, häckade med ett par på Nordjylland.

Örnmatning - några minnesanteckningar

Torbjörn Hedfeldt

Torbjörn driver tillsammans med sina kamrater utfodringsplatsen i Karlskoga. Han berättar här lite om sina erfarenheter från 23 års utfodringsverksamhet

Åldersbestämning av kungsörn Aquila c. chrysaetos

Martin Tjernberg & Tomas Landgren

Föreliggande uppsats är en vidareutveckling av den uppsats som publicerades i Vår fågelvärld 47 (1988): 321-334. Det har förflutit elva år sedan dess och en hel del nya detaljer rörande kungsörnens ruggning och dräktvariationer har framkommit under tiden, inte minst beroende på flitiga örnskådare och fotografer vid ÖRN-72:s utfodringsplatser

Kungsörnen i Sverige 1999

Claes-Göran Ahlgren

Tack vare att alla "kungsörnsgrupper" och inventerare välvilligt ställt sina inventeringsresultat till vårt förfogande kan vi även i år presentera en sammanställning om kungsörnens häckningsresultat i Sverige.
Tack alla inventerare!

Kungsörnen i Finland 1999

Tuomo Ollila

Författaren redovisar antalet kungsörnar i Finland och häckningsresultatet 1999. Han beskriver också ett nytt ersättningssystem för kungsörnsdödade renar.

Färgringmärkning av kungsörn

Bosse Haglund

Författaren redovisar resultatet av färgmärkningsverksamheten under 1999 och antalet återfynd under säsongen.
Den svenska märkarkåren utökades inför året med fyra nya kungsörnsmärkare. Det innebär en ökning av antalet färgmärkta kungsörnar med ytterligare 20%. Räkneexemplet är väl i enklaste laget, men nog räcket det för att se att varje engagerad märkare gör mycket för helheten.

Notiser

Verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 1998-99

Torbjörn Hedfeldt

Redovisning av verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 1998-99, den tjugosjunde i ordningen.


Tillbaka till Tidningen