Kungsörnen 1998

Första sidan

Claes-Göran Ahlgren

Kungsörnens status i Norge

Jan Ove Gjershaug & Odd Frydenlund Steen

Även om det har publicerats mycket om kungsörn under senare år, är det länge sedan det gjordes en kvalificerad uppskattning av beståndet. 1976 uppskattades detta till 344-523 häckande par. Senare justerades siffrorna till 500 par (1984) och 700-1000 par (1991). I denna artikel uppskattar författarna beståndet till minst 769 och maximalt till 1066 häckande par.
Författarna menar också att det inte skett någon större ökning i kungsörnsbeståndet under perioden. Anledningen till de olika siffrorna beror till största delen på avvikelser i undersökningsmetodiken.

Havsörnen på Åland

Henrik Wallgren, Torsten Stjernberg & Johan Franzén

På grund av det geografiska läget är ålands övärld ett av de områden där havörnen överlevt trots långvarig förföljelse.
När den finländska havsörnsgruppen bildades 1972 var antalet kvarvarande havsörnspar   på Åland 18-20 st.1998 hade det långvariga skyddsarbetet arbetet resulterat i att stammen ökat till 59 revir och antalet flygga ungar var 61 st.
Artikelförfattarna, varav HW och TS varit med från den allra första början, redovisar i denna artikel sina erfarenheter från detta arbete. 

Kungsörnen på Åland

Göran Andersson

Artikelförfattaren, med rötter i sextiotalets fågelmarker kring Asköviken utanför Västerås och fast bosatt på Åland sedan 1972, berättar om kungsörnen på Åland utifrån några historiska avstamp.

Kungsörnen i Ångermanland 1997-1998

Thomas Birkö

Inventeringen av kungsörn i Ångermanland under 1900-talet har givit mycket kunskap om artens förekomst och täthet i området. Efter de senaste två årens inventeringar har bilden av kungsörn ytterligare förstärkts, vilket presenteras i denna atikel.

Kungsörnens häckningsresultat i Sverige 1998

Claes-Göran Ahlgren

1998 har ca 250 kunsörnsrevir inventerats. Detta motsvarar 40% av den totala populationen. Resultatet var minst 100 flygga ungar, vilket betyder att 1998 var ett bra häckningsår för kungsörnen i Sverige.

Färgringmärkning av kungsörn

Bosse Haglund

Antalet färgringar ökar. I år har betydligt fler märkningar genomförts än något av de tidigare åren. Sammanlagt har fler än 540 kungsörnar blivit märkta inom ramen för projektet.

Verksamheten i ÖRN72 under säsongen 1996-97

Torbjörn Hedfeldt

Säsongen 1997-98 var ÖRN-72:s tjugosjätte i ordningen.
Versamheten präglades av den nya lag som trädde i kraft under 1997 och som förbjuder utfodring med obesiktigat kött. Många av utfodringsplatserna tvingades att lägga ner sin verksamhet och det var endast 11 stycken som kunde bedriva någon utfodring.
Färgmmärkningsprojektet fortsatte även denna säsong och redovisas på annan plats i tidningen.

Notiser


Tillbaka till Tidningen