Kungsörnen 1997

 

Första sidan

Claes-Göran Ahlgren

Havsörnens status i Norge

Alv Ottar Folkestad

I denna artikel redogör författaren för havsörnens utveckling i Norge, från historisk tid fram till våra dagar. 
Han beräknar att populationen idag uppgår till ca 1700 revirhävdande par och att den expanderar.

Örnutfodring i Norge vintern 1995-96

Claes-Göran Ahlgren

Antalet utfodringsplatser i Norge under säsongen 1995-96 var 14 stycken och mängden utlagt foder var ca 50 ton.

Minskar kungsörnen i Hedmark

Carl Knoff

Kungsörnen i Hedmark har haft dålig häckningsframgång de senaste åren. 
Författaren har följt örnarna under flera år och i den här artikeln redovisar han resultatet från sina undersökningar, samt några olika faktorer som kan påverka hur väl örnarna lyckas med sin häckning.

Kungsörnens status i Buskeruds fylke, Sydnorge

Odd Frydenlund Steen

I denna artikel redovisar författaren sin undersökning om kungsörnen i Buskerud fylke, lite om arbetsmetodik, reproduktionsframgång och populationsutveckling.
Han uppskattar populationen till mellan 40 och 45 par och en mycket hög populationstäthet i vissa områden, något som han tillskriver tillgången på vildren.

Konstgjorda bon för kungsörn

Ove Källström och Andro Stenman

 Under inventeringar har Örnsköldsviksgruppen funnit att vissa örnpar har haft svårt att få ett lyckat häckningsresultat p.g.a. undermåliga risbon. Oftast har det visat sig att svårigheten bottnat i avsaknad av tillräckligt stabila och starka tallar.

Färgmärkning 1996-97

Bosse Haglund

Det samnordiska färgmärkningsprojektet har utökats till att omfatta även Estland.
1997 märktes de första fyra ungarna i estländska bon. Färgringmärkningen har genomförts för tredje säsongen och sammanlagt har över 350 kungsörnar försetts med ringar.

Verksamheten i ÖRN72 under säsongen 1996-97

Torbjörn Hedfeldt

Säsongen 1996-97 var ÖRN72:s tjugofemte i ordningen.
Utfodringsverksamheten har bedrivits i samma omfattning som de senaste åren och med gott resultat.
Antalet observerade havsörnar blev 122 stycken och antalet observerade kungsörnar blev 210 stycken. Antalen är något lägre än föregående säsong.

Notiser


Tillbaka till Tidningen