Kungsörnen 1996

 

t få någon klar uppfattning om.

Lägesrapport från Västerbotten

Thorsten Eriksson, Sven Halling, Arne Häger och Birger Hörnfeldt.

Västerbottens Ornitologiska Förening började sitt kungsörnsprojekt 1974. Syftet med projektet var att lokalisera kungsörnsboplatser i Västerbottens inland och att verka för skyddet av dessa. Informationen om boplatser har i viss mån erhållits från ortsbefolkningen, men till största delen har boplatserna lokaliserats genom inventeringsarbete.

Trekull av kungsörn i Ångermanland

Tomas Birkö

Vid Ångermanlands Ornitologiska förenings (ÅOF) kungsörnsinventering under sommaren 1996 konstaterades en kull med tre ungar - den första i Sverige!
Födotillgången i området har varit god under våren och sommaren. Det visas bl.a. av åtta lyckade häckningar i angränsande kungsörnsrevir

Verksamheten i ÖRN72 under säsongen 1995-96

Torbjörn Hedfeldt

Säsongen 1995-96 var ÖRN72:s tjugofjärde i ordningen.
Utfodringsverksamheten har bedrivits i ungefär samma omfattning som de senaste åren och med gott resultat.
Antalet observerade havsörnar på ÖRN72:s åtlar blev det högsta någonsin, vilket åter bekräftar den positiva utveckling som havsörnen sedan några år har i Sverige och som till stor del är ett resultat av den utfodringsverksamhet som ÖRN72 och andra organisationer bedriver.

Färgmärkning av kungsörn i Norden 1995-96 - resultat och återfynd

Bo Haglund

Andra säsongen av det nordiska färgmärkningssamarbetet är avklarad. I artikeln presenteras hittills inkomna resultat samt en del intressanta återfynd.

Notiser


Tillbaka till Tidningen