Kungsörnen 2012

Mycket har hänt under 40 år

Claes-Göran Ahlgren

Verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 20011-12

Torbjörn Hedfeldt

Årets säsong, den fyrtionde i ordningen, påverkades av stora problem med att få tag i matsamt det mycket milda vädret
både i vårt verksamhetsområde och i örnarnas häckningsområden i norra Sverige.
Endast sju av de planerade nio utfodringsplatserna kunde starta och
totalt observerades 129 kungsörnar och 110 havsörnar.
Färgmärkningsprojektet och inventering av häckande kungsörnar i södra Sverige har genomförts som planerat och är en viktig del av vårt arbete.
Vår tidning Kungsörnen har utkommit med sitt sjuttonde nummer.

Kungsörnen i Sverige 2012

sammanställt av Claes-Göran Ahlgren

162 lyckade häckningar, 195 stora ungar, 31 dubbelkullar och en trippelkull dvs. ett normalår för kungsörnen i Sverige. På Gotland hade kungsörnen ett mycket bra häckningsår, kanske det bästa någonsin. Kungsörnens expansion fortsätter i södra Sverige med bl.a. en lyckad häckning på Öland

Kungsörnen i Norge 2012

Carl Knoff

Årets häckningsresultat, bara 79 ungar i 268 besatta revir är det sämsta resultatet under de senaste fem åren. Dåliga väderförhållanden under våren och sommaren och ont om mat är den troliga orsaken till det dåliga resultatet

Kungsörnen i Finland 2012

Tuomo Ollila

Antal kända revir i Finland är 487 och 426 av dem har varit besatta åtminstone en gång under perioden 2008-2012

Kungsörnen i Danmark 2012

Tscherning Clausen

Det är även i år tre häckande kungsörnspar i Danmark. Två av paren är tidigare kända och har genomfört lyckade häckningar.
Det tredje paret har gjort häckningsförsök på en tidigare känd häckningsplats. Ett av paren har dessutom uppehållit sig på en ny lokal på Nordjylland

Kungsörn - illegal jakt, förföljelse och annan dödlighet

Robert Franzén och Berth-Ove Lindström

Världsnaturfonden WWF presenterade i augusti 2012 en rapport som beskriver illegal jakt, förföljelse och annan dödlighet hos kungsörn. Kungsörnen hamnar ofta i skymundan av de andra stora ovdjuren, delvis på grund av  att konflikterna är mindre, men också att mycket lite forskningsmedel har satsats i Sverige på kungsörn i jämförelse med björn, järv, lo och varg.

En värdering av kungsörnspopulationen i Sör-Aurdal och Vang, Norge 2000-2012

Henning Dunker

Oupptäckta bon, ungar som inte upptäckts med kikare och redan utflugna ungar som överraskande dyker upp under hösten kan innebära att det officiella antalet lyckade häckningar för kungsörn är för lågt. Under en tidsperiod av 5-10 år har många gamla boplatser och boplatsområden övergivits och de nya boplatserna är betydligt mer svårupptäckta och bona är även mindre i storlek. Vid några tillfällen har boplatsområdet flyttats 5-10 km. Orsaken till detta kan bero på minskad tillgång på bytesdjur.

Lista på SPONSORER för Kungsörnen 2011

ÖRN-72:s färgmärkningsprojekt för kungsörn

Claes-Göran Ahlgren

2012 var ett betydligt sämre häckningsår för kungsörnen i Norden an 2011. 217 kungsörnar har försetts med färgringar i Norden och Baltikum.
I Sverige avlästes 63 färgmärkta kungsörnar dvs. lika många som säsongen innan.

Kungsörnssymposium i Höllviken 28-30 september 2012

Börje Dahlén

Höstens kungsörnssymposium var det fjortonde i ordningen och var förlagt till den nittills sydligaste lokalen. Att Falsterboområdet är enormt fågelrikt den här tiden på året undgick ingen. Från fredag kväll till lördag kväll höll vi oss dock innomhus och lyssnade på en rad föreläsningar om kungsörn från fyra nordiska länder. Utvikningar gjordes mot fjälluggla och pilgrimsfalk, och faktist mot alla andra rovfåglar som sträcker ut från Falsterbo. Söndagen ägnades åt en intressant exkursion till örnrika marker i det sydvästskånska sjö- och backlandskapet

Utbredning, populationsdynamik, ekologi och skydd av kungsörnen Aquila chrysaetos i Lettland

Ugis Bergmanis, Janis Kuze, Juris Lipsbergs och Helmut Hofmanis

Kungsörnen är en av de mest sällsynta rovfåglarna i Lettland.
Artikeln beskriver utveckling och häckningsbiologi för kungsörnen från 1980 fram till och med 2012.
Idag finns nio revir i landet, det högsta antalet på 100 år

Kungsörnen i Litauen

Torbjörn Hedfeldt

Kungsörnen ansågs länge som en utdöd art i Litauen eftersom inga uppgifter om häckning fanns tillgängliga sedan 1843.
Den häckar dock i mindre antal i både Estland och Lettland

Kungsörnen i Estland 2012

sammanställt av Torbjörn Hedfeldt

Det finns 52 kända kungsörnsrevir i Estland. Under 2012 var 32 av dessa besatta och 13 ungar föddes.
Tio av dessa färgmärktes vilket innebär att 145 ungar nu har färgmärkts seadn Estland gick med i vårt projekt 1997.

Döda örnar i Smöla Vindpark

Espen Lie Dahl och Ole Reitan

I september 2012 var det tio år sedan Smöla Vindpark öppnades. Sedan dess har vindkraftsparken varit mycket omtalad,
blnd annat på grund av problemen med havsörnar som kolliderar med vindkraftverkens rotorblad

Örnar och miljöbalken

Måns Hjernquist

Det slutliga avgörandet om vindkraftsetableringen på Mästermyr, Gotland, kom den 4 jul i år.
Här är en sammanfattning av turerna i ärendet.

Färgringmärkning av kungsörn i Centralmassivet i Frankrike 2012

Christian Itty

I det förra numret av Kungsörnen berättade vi om planerna på ett projekt att färgringmärka kungsörnsungar i Centralmassivet i Frankrike. Projektet startade i år som planerat och i denna artikel redovisar projektledaren den första sommarens arbete

Notis kungsörn

Öppet hus Hornborgasjön

Åke Abrahamsson

Notiser havsörn

Skadade fåglar

Vart vänder du dig om du hittar en skadad rovfågel?


Tillbaka till Tidningen