Kungsörnen 2010

Första sidan

Claes-Göran Ahlgren

Verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 2009-10

Torbjörn Hedfeldt

Årets utfodringssäsong, den trettioåttonde i ordningen, var som vanligt mycket lyckad.
Antalet utfodringsplatser var 13 stycken och totalt observerades 339 kungsörnar och 296 havsörnar.
Antalet observationstimmar i gömsle för att söka efter färgmärkta örnar var på samma nivå som föregående säsong. Färgmärkningsprojektet och inventering av häckande kungsörnar i södra Sverige är en viktig del av vårt arbete. Vår tidning Kungsörnen har utkommit med sitt femtonde nummer.

Kungsörnen i Sverige 2010

sammanställt av Claes-Göran Ahlgren

135 lyckade häckningar, 157 stora ungar, 22 dubbelkullar d.v.s. ett betydligt bättre år än "katastrofåret" 2009 men ändå ett ganska dåligt år för kungsörnen i Sverige.

Kungsörnen i Norge 2010

Carl Knoff

Även 2010 var häckningsresultatet för kungsörnen i Norge generellt dåligt men med en större variation än i fjol. Bäst var resultatet i Aust-Agder, Oppland och Sör-Tröndelag.

Kungsörnen i Finland 2010

Tuomo Ollila

2010 var andra året i följd med ett mycket dåligt häckningsresultat.

Kungsörnen i Danmark 2010

Tscherning Clausen

I likhet med föregående år har det registrerats två häckande kungsörnspar och det har inte setts tecken på parbildning på några nya lokaler.

Kungsörnens i Spanien

Ana Iñigo och Kent Öhrn

Spanien är ett välkänt resmål bland fågelskådare med lockande områden som Andalusien, Extremadura och Pyrenéerna. Här finns också Europas största kungsörnsbestånd som dessutom tillhör en annan ras, homeyeri. I jämförelse med vår egen nominatform chrysaetos, är homeyeri mindre i storleken och mörkare i dräkten. Spaniens ornitologiska förening, SEO/Birdlife, publicerade i år resultaten från den första kungsörnsinventeringen som genomfördes under våren 2008.

Inventering av häckande kungsörn i Dalarna - en historik

Börje Dahlén

Det kan vara så att kungsörnen har funnits kontinuerligt i något av reviren i nordvästra Dalarna ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka. Det vet vi inte säkert om. De äldsta dokumenterade uppgifterna om kungsörn tar oss endast 140 år tillbaka i tiden. Modern kungsörnsinventering i Dalarna startade 1959. En inventeringsorganisation, omfattande hela Dalarna, sjösattes 2003 och sedan dess har antalet kända revir fördubblats. Vid kungsörnssymposiet 2009 redogjordes för historiken bakom kungsörnsinventeringar i Dalarna. Redaktören för tidningen Kungsörnen har önskat en skriftlig version

Lista på SPONSORER för Kungsörnen 2010

Färgringmärkning 2010 och avläsningar 2009/2010 i Sverige

Bosse Haglund

Effekten av det magra kungsörnsåret 2009 blev tydligt vid vinterns utfodringsverksamhet.
Bara tre avlästa svenskmärkta årsungar konstaterades. Däremot blev det ett hyggligt ringmärkningsår 2010.

Intressanta händelser och iakttagelser under årets inventeringssäsong i Härjedalen

Bengt Warensjö

Kungsörnssymposium på Naturhistoriska riksmuseet 2-3 oktober 2010

Börje Dahlén

Det var meningen att årets nordiska kungsörnssymposium skulle ha hållits i norra Finland Av olika skäl blev det inte så. Istället anordnades ett nationellt symposium på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Thomas Birkö och Jan-Eric Hägerroth hade trots kort planeringstid fått ihop ett omfattande och givande program. Fler än 70 personer deltog och förutom kungsörnsinventerare från Norrbotten till Skåne fanns representanter från Miljödepartementet, Naturvårdsverket, SVA, länsstyrelser m.fl.

Ringmärkt kungsörn avläst på häckningsplats i Dalarna

Bogdan Persson, Hans Nydahl & Pär johansson

Äggläggningsdatum i Gävleborgs län

Carl-Erik Zetterlund

Variation i kvalitet av kungsörnsrevir

Edward Moss

Notiser kungsörn

Notiser vindkraft

Notiser havsörn

Bogdan har lämnat oss

Minnesord  över Bogdan och hans livsgärning, örnmatningen i Leksand


Tillbaka till Tidningen