Kungsörnen 2009

Första sidan

Claes-Göran Ahlgren

Verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 2008-09

Torbjörn Hedfeldt

Årets utfodringssäsong, den trettiosjunde i ordningen, var som vanligt mycket lyckad.
Antalet utfodringsplatser var 13 stycken och totalt observerades 347 kungsörnar och 307 havsörnar.
Antalet observationstimmar i gömsle för att söka efter färgmärkta örnar är glädjande nog betydligt fler än föregående säsong. Färgmärkningsprojektet och inventering av häckande kungsörnar i södra Sverige är en viktig del av vårt arbete.

Vindkraftspolicy för ÖRN-72

Kungsörnen i Sverige 2009

sammanställt av Claes-Göran Ahlgren

87 lyckade häckningar, minst 105 stora ungar, 18 dubbelkullar dvs ett mycket dåligt år för kungsörnen i Sverige.
Inventerarna utför varje år ett fantastiskt arbete vilket hela tiden ökar kunskapen om kungsörnen i Sverige. Många tack för ert fina arbete!

Kungsörnen i Norge 2009

Carl Knoff

2009 var generellt sett osedvanligt dåligt år för kungsörnen i Norge. Undantaget är Aust-Agder med en bra ungfågelproduktion. Nedgången i dalripbeståndet anses vara huvudorsaken

Kungsörnen i Finland 2009

Tuomo Ollila

Årets häckningsresultat är det sämsta sedan 1976

Kungsörnen i Danmark 2009

Tscherning Clausen

De fem senaste årens framgång för kungsörnen har inte fortsatt. I år har endast två par häckat

Kungsörnens status i Italien - bestånd och utveckling

Michele Mendi

Kungsörnens bestånd i Italien uppskattas till drygt 500 par, vilket motsvarar cirka 6% av den europeiska populationen (enligt Birdlife International). Majoriteten, cirka 80%, återfinns i Alperna medan resterande del finns i Apenninerna, som sträcker sig från Ligurien i norr till Kalabrien i söder och på Sicilien och Sardinien.

Kungsörnen i Bulgarien

Dobromir Domuschiev

Kungsörnsbeståndet i Bulgarien uppskattas till över 170 häckande par och cirka 50-60 ickehäckande, könsmogna subadulta fåglar. Under de senaste åren har vid flera tillfällen den ena partnern i existerande par försvunnit, och ersatts inom två till tre veckor av en subadult eller t.o.m. av individer i andra vinterdräkt. Detta tyder på att det inte finns många icke häckande adulta, men trots det betraktas Bulgariens bestånd numera som stabilt och i en långsam ökning

Färgringmärkning 2009 och avläsningar 2008/2009 i Sverige

Bosse Haglund

Efter två goda ringmärkningsår var det ingen större överraskning att vintern 2008/2009 bjöd på de största antalet avläsningar någonsin. 2009 års ringmärkning gav däremot den lägsta siffran sedan 1997.

Lista på SPONSORER för Kungsörnen 2009

A Dirty Story

Bogdan Persson

Kungsörnen Dirty fotograferades för första gången på örnutfodringsplatsen i Leksand, den 18 november 2007, av undertecknad. I själva verket sågs den redan ett par dagar innan av Pär Johansson som var ute i fält och spanade. Han såg örnens "smutsiga" stjärt och döpte den till Dirty. Den unga örnen skulle snart bli en "stammis" på utfodringsplatsen och det skulle bli hela 28 möten under vinterns lopp. Den sista observationen i Leksand noterade jag den 21 mars 2008. Det var också sista gången vi spanade örn på utfodringen den vintern. Skulle den komma tillbaka nästa vinter? Chansen var god, eftersom den verkade trivas hos oss. Vi skulle hålla koll efter en en 2V örn med "smutsig" stjärt...

Örnutfodring i Leksand

Bogdan Persson

Organiserad örnutfodring i Leksand har traditioner ända sedan Leksands fågelklubb bildades 1977. Redan den efterföljande vintern drogs de första grisarna ut som föda till de stora fåglarna. Arbetssätten och målen med utfodringen har dock ändrats avsevärt under åren, eller ska vi snarare säga, utvecklats. Från att ha varit en "traditionell verksamhet" på gränsen till hemlig, har den under 1990- och 2000alet växt till en välinventerad och väldokumenterad utfodringsplats för örnar.

Kungsörnssymposium Vålådalen 25-27 september 2009

Börje Dahlén

Projekt Kungsörn har nu pågått i 10 år och som sig bör vid jubileum handlade det  vid årets kungsörnssymposium inte bara om forskning och inventeringsresultat utan också om tillbakablickar och genomgång av det som kungsörnsfolk hittills uppnått. Jubileet var tvåfalt eftersom det i år också är 50 år sedan de första områdesbaserade kungsörnsinventeringarna startade. Titeln på inledningsanförandet "Från oorganiserat inventerande till organiserat nordiskt samarbete" är en god sammanfattning av det senaste decenniets arbete.

Notiser


Tillbaka till Tidningen