Kungsörnen 2008

Första sidan

Claes-Göran Ahlgren

Verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 2008-09

Torbjörn Hedfeldt

Årets utfodringssäsong, den trettiosjätte i ordningen, var som vanligt mycket lyckad.
Antalet utfodringsplatser var 14 stycken och totalt observerades 296 kungsörnar och 363 havsörnar.
Antalet observerade havsörnar är det i särklass högsta någonsin.
Antalet observationstimmar i gömsle för att söka efter färgmärkta örnar ligger på ungefär samma nivå som föregående säsong. Färgmärkningsprojektet och inventering av häckande kungsörnar i södra Sverige är en viktig del av vårt arbete.

Kungsörnen i Sverige 2008

sammanställt av Claes-Göran Ahlgren

222 lyckade häckningar, minst 283 stora ungar, 58 dubbelkullar och troligen en trippelkull, d.v.s. ett bra år för kungsörnen i Sverige. Treungskullen noterades i Västerbottens län.
I Kaitumtrakten hittades ett kungsörnsbo i en fjällbjörk.
Inventerarna utför varje år ett fantastiskt arbete vilket hela tiden ökarkunskapen om kungsörnen i Sverige.

Kungsörnen i Finland 2008

Tuomo Ollila

Årets häckningsresultat var ett av de sämsta sedan inventeringen startade 1970 och var lika dåligt som år 1991. Resultatet beror speciellt på att vädret i början av maj var kallt och regnigt och många påbörjade häckningar avbröts därför.
Även beståndet av skogsfågel och hare var dåligt och på vissa platser var det ont om mat för örnarna

Kungsörnen i Danmark 2008

Tscherning Clausen

Framgången för kungsörnen fortsätter.
I år har tre par fått ut ungar varav det ena paret fick två ungar

Tillståndet för kungsörnen i Norge

Carl Knoff

I likhet med andra rovfåglar och rovdjur generellt har kungsörnen i Norge varit utsatt för en omfattande förföljelse under alla år. Redan 1846 infördes statliga skottpengar på kungsörn och den blev fredad så sent som 1968. Vid många av boplatserna kan man ännu se spår från den tiden. Det rör sig om gömslen eller rester av gömseln nära själva boplatsen. De låg ofta väl dolda men samtidigt så att man hade direkt insyn i boet och på ett lämpligt skjutavstånd.

Unga kungsörnar återvänder till hemområdet

Ulla Falkdalen och Torgeir Nygård

I samband med planeringen och byggandet av Storrun vindkraftanläggning i Jämtland inleddes en undersökning av fågellivet före och efter byggandet av vindkraftanläggningen. Ekonomiskt stöd till undersökningen erhölls genom Naturvårdsverkets program Vindval som finansieras av Energimyndigheten. förstudien är nu genomförd och de tolv vindkraftverken är på väg att uppföras i området. Anläggningen beräknas vara i drift 2010 varvid en tvåårig undersökning av vindkraftsanläggningens inverkan på fågellivet skall genomföras.

Lista på SPONSORER för Kungsörnen 2008

Kungsörnssymposium 25-28 september i Tromsö

Börje Dahlén

Det tionde kungsörnssymposiet förde oss långt mot norr.
De svenska deltagarna som tog nattåget till Kiruna hade sedan åtta timmars bilfärd till Tromsö. Vi som kom fram lite tidigare på torsdagen fick njuta en kort stund av solbelysta fjälltoppar med nysnö. Sedan mulnade det snabbt och regnskuren som började på torsdag höll fortfarande på när vi åkte hem på söndag. Under regnandet hann vi med ett 20-tal föredrag. Temat vindkraft var inte nytt och sannolikt var det heller inte sista gången det fick dominera. I övrigt behandlades inventeringsprojekt samt forskning huvudsakligen med anknytning till ren.

Kungsörnar med satellitsändare i Jämtland, vad har hänt sen sist?

Ulla Falkdalen & Torgeir Nygård

I Kungsörnen 2006 presenterades en undersökning med satellitsändare på kungsörnar märkta i Jämtland. Dessa undersökningar har fortsatt under 2007.

Färgringmärkning 2008 och avläsningar 2007/2008 i Sverige

Bosse Haglund

Under vintern 2007/08 har vi sett effekterna av de många ungarna under 2007.
Ovanligt många årsungar har lästs av. Vi kan dessutom lägga ett ganska gott kungsörnsår till handlingarna vad gäller 2008 års märkning

Kungsörnshona skjuten i Närke

Göran Lindell

Lika roligt som det föregående år var att få redovisa den framgång vi då hade med en konstaterad häckning och en unge som nådde flygg ålder, lika tråkigt är det att i år behöva konstatera ännu en utebliven häckning i kungsörnarnas trängda situation

Observationer av samma örn på flera utfodringsplatser

Torbjörn Hedfeldt

Säsongen 2007-08  observerades 26 havsörnar på mer än en utfodringsplats. 20 av dessa iakttogs på tre närbelägna utfodringsplatser öster om Vänern.

Örnhelgerna vid Trandansen - besöksundersökning 2008

Jan Mogol

Trandansen är inte bara tranor.
Trandansen är också en mötesplats för örnar och människor vintertid.
I år samlade örnhelgerna vid Hornborgasjön 2800 besökare. Nästan samtliga var mycket nöjda med arrangemanget. Det visade en rykande färsk undersökning

Havsörn i Vänern 2008

Johan Bohlin, Claes-Göran Ahlgren och Roger Gran

Havsörn i Västergötland 2008/utom Vänern

Jan Kruse och Claes-Göran Ahlgren

Havsörn i Jönköpings län 2008

Håkan Söderberg och Lars Petersson

Havsörn i Kronobergs län 2008

Lars-Olof Hallberg

Notiser


Tillbaka till Tidningen