Kungsörnen 2007

Första sidan

Johan Ekenstedt

Verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 2006-07

Torbjörn Hedfeldt

Årets utfodringssäsong, den trettiofemte i ordningen, var som vanligt mycket lyckad.
Antalet utfodringsplatser var 15 stycken och totalt observerades 306 kungsörnar och 282 havsörnar.
Antalet observerade havsörnar är det högsta någonsin. Antalet observationstimmar i gömsle för att söka efter färgmärkta örnar ligger på samma nivå som föregående säsong. Färgmärkningsprojektet och inventering av häckande kungsörnar i södra Sverige är en viktig del av vårt arbete.

Kungsörnen i norra Sverige 2007

Johan Ekenstedt, Per-Olof Nilsson, Tomas Birkö, Tomas Bergström,
Börje Dahlén & Carl-Erik Zetterlund

Kungsörnen fortsätter att öka i norra Sverige, i år var 408 revir besatta och det är troligen det högsta antalet någonsin. Ökningen har dock börjat plana ut i Västerbottens, Västernorrlands och Norrbottens län. Denna utplaning kan bero på att inventeringarna börjar bli heltäckande eller att det hela tiden rasar bon i backen och få nya bon hittas.

Kungsörnen i södra Sverige 2007

Jan Wirtberg, Martin Tjernberg, Jan-Eric Hägerroth, Kent Öhrn,
Kenneth Bengtsson & Claes-Göran Ahlgren

Närkes första kungsörnshäckning konstaterades (se separat artikel). Bra häckningsresultat på Gotland och i Skåne. Åter en lyckad häckning i Småland.

Kungsörnen i Finland 2007

Tuomo Ollila

Med hjälp av frivilliga ringmärkare, i år ca. 30 personer, ansvarar Metsähallitus för kungsinventeringen i Finland. I norra Lapplands mest avlägsna områden har 90 revir inventerats med hjälp av helikopter. Alla undersökta revir har normalt besökts en gång under häckningsperioden, vanligen 15 juni- 15 juli.

Kungsörnen i Danmark 2007

Tscherning Clausen

För första gången har det konstaterats två lyckade häckningar av kungsörn i Danmark. Det finns därutöver en lokal med ett etablerat par, en lokal där det regelbundet ses en yngre örn (2-3K) och en tidigare häckningsplats där båda örnarna nu är försvunna.

Kungsörnen i Östergtland-Närke

Göran Lindell

Efter uppropet om flyktleksinventering av kungsörn i ÖRN-72:s årsskrift åren 2003-2005 gjordes en del försök att hitta flygspelande örnar i områden där det de kunde tänkas hålla revir.

"Medfött eller inlärt?"

Ulf Forsström

Med tanke på de uppgifter vi erhåller genom ringmärkning, måste man ställa sig den befogade frågan - "medfött eller inlärt?"

Kungsörnssymposium på Gotland

Börje Dahlén

Det nationella kungsörnssymposiet 2007 gick av stapeln på Gotland sista helgen i  september. Gotlands ornitologiska Förening och länsstyrelsen i Gotlands län hade snickrat ihop ett digert program med ett 20-tal föredrag, två exkursioner och en bildvisning. Som vanligt blev det också ett omfattande informellt utbyte av erfarenheter från årets örnsäsong. Drygt 120 personer deltog i årets symposium vilket med bred marginal överträffar tidigare års högsta antal.

Kungsörnar med satellitsändare i Jämtland, vad har hänt sen sist?

Ulla Falkdalen & Torgeir Nygård

I Kungsörnen 2006 presenterades en undersökning med satellitsändare på kungsörnar märkta i Jämtland. Dessa undersökningar har fortsatt under 2007.

Färgringmärkning 2007 och avläsningar 2006/2007 i Sverige

Bosse Haglund

Året 2007 kommer att vara minnesvärt av flera skäl. Närke har tillkommit som nytt landskap med en färgringmärkt kungsörnsunge vid den första konstaterade häckningen  i landskapet. Det märktes 149 ungar i år och, mina damer och herrar, vi har passerat 1000 märkningar i Sverige med råge.

Storfågeln från Jämtland 1925

Anders Löfström

Här följer berättelsen om havsörnen (den s.k. Storfågeln), som mötte sitt öde en tidig vårmorgon i en liten by i Jämtland 1925.

Notiser


Tillbaka till Tidningen