Kungsörnen 2005

Första sidan

Claes-Göran Ahlgren

Verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 2004-05

Torbjörn Hedfeldt

Redovisning av verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 2004-05, den trettioandra i ordningen.

Örnmöten - nu och då

Mike Henry

Mike Henry är rovfågelsentusiast och fågeltecknare.
Han är bosatt i England (Newcastle) under vinterhalvåret och vid Torbjörnstorp i närheten av Hornborgasjön under sommarhalvåret. I sina dagböcker illustrerar han sina besök i naturen.
Här låter han oss ta del av sina erfarenheter

Färgmärkta örnar

Torbjörn Hedfeldt

Många av de kungs- och havsörnar som observeras på ÖRN-72:s utfodringsplatser är ring-/färgmärkta och med hjälp av individnumret på avlästa örnar kan man få fram information om dessa. I denna artikel har bland annat antalet olika individer av det totala antalet rapporterade märkta örnar beräknats. Av kungsörnarna är 90% av de märkta örnarna olika individer medan motsvarande siffra för havsörnarna är 80%

Gunnar Lind

Börje Dahlén

Fågelskådning kan bedrivas på olika sätt.
Det sätt Gunnar Lind från Leksand skådar på är både intensivt och grundligt.
Det gäller också inventeringen av kungsörn som han ägnat sig åt under lång tid.

Kungsörnen i norra Sverige 2005

Börje Dahlén och Johan Ekenstedt

I norra Sverige har länsstyrelser och frivilliga ornitologer inventerat kungsörn under vårvintern och sommaren. Antalet kända revir fortsätter att öka, men häckningsresultatet i dessa revir var sämre än den toppnotering som gjordes år 2004. 148 lyckade häckningar är det tredje högsta antalet som är känt någonsin

Kungsörnen i södra Sverige 2005

Claes-Göran Ahlgren

Efter 157 år är den första konstaterade häckningen i Södermanland ett faktum. Häckningen misslyckades men redan förra året genomfördes med all sannolikhet en lyckad häckning i detta bo.

Kungsörnen i Finland 2005

Tuomo Ollila

Årets häckningsresultat var ett av de sämsta sedan 1991. Ogynnsamma väderleksförhållanden och dålig tillgång till bytesdjur kan vara orsaker till det dåliga häckningsresultatet.

Färgringmärkning 2005 och avläsningar 2004/2005 i Sverige

Bosse Haglund

Årets märkningar nådde inte förra årets toppnotering, men framgången varierar över landet. Områden med svag häckningsframgång såväl som motsatsen präglade 2005.

Boplatsskydd för havsörn

Lars-Olof Hallberg

Lars-Olof Hallberg har mångårig erfarenhet av hur man sköter skyltning och information vid naturreservat och fågelskyddsområden. Här delar han med sig av sina erfarenheter när det gäller att minska risken för mänskliga störningar i närheten av havsörnens boplatser.

Notiser


Tillbaka till Tidningen