Kungsörnen 2004

Första sidan

Claes-Göran Ahlgren

Verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 2003-04

Torbjörn Hedfeldt

Redovisning av verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 2003-04, den trettioandra i ordningen.

Kungsörnens status i Polen

Krzysztof Waclawek och Tadeusz Mizera

Kungsörnen (Aquila chrysaetos) häckar mycket sällsynt i Polen och finns upptagen på listan över rödlistade arter i Polen. Vid millenieskiftet fanns endast 30-35 häckande par i landet. Kungsörnen är skyddad sedan flera decennier och från 1984 är även boplatserna skyddade. Det råder ett totalt tillträdesförbud inom ett avstånd av 200 meter från boet under hela året och all skogsavverkning är förbjuden inom en radie av 500 meter från boet från den första februari till den sista juli. I artikeln redovisas resultatet av det arbete som utförts av medlemmar i Eagle Conservation Committee(KOO).

"60 år med ÖRN-72"

Claes-Göran Ahlgren

I augusti 972 bildades ÖRN-72 och några månader senare samma år startades en utfodringsplats för örnar några mil från Borås. Säsongen därefter togs ansvaret över av Olle Swalin och Bengt Samuelsson, båda från Borås. I snöstorm, regn, dåligt plogade vägar, tjällossning, vattensjuk mosse, dis och dimma men även vid fint vinterväder har uppdraget skötts prickfritt i 30 år, dvs mat har lagts ut 2-3 ggr per vecka under november - mars av dessa två eldsjälar.

Erfarenheter från vinterutfodring i Gävleborgs län

Per Aspenberg

Syftet med denna artikel är att ge en bild av hur en regional grupp under många år arbetet med vinterutfodring av örn och att försöka återge en del av de nya rön som detta arbete gett. Frågor som diskuterats är bland annat i vilken grad örnarna verkligen nås av utfodringen, andelen ringmärkta örnar, åldersrekord och geografiskt ursprung. Det mesta av faktamaterialet berör havsörn, men i artikeln redovisas även en del rön om kungsörn.

Färgringmärkning 2004 och avläsningar 2003/2004 i Sverige

Bosse Haglund

Sett över hela landet så har 2004 varit ett extremt bra kungsörnsår. Det känns unikt att häckningsframgången är så samstämmigt hög i nästan hela landet. Det avspeglar sig naturligtvis även i årets färgringmärkningsresultat.

Kungsörnen i norra Sverige 2004

Johan Ekenstedt, Projekt Kungsörn i Norrland

2004 har varit ett otroligt bra år för kungsörnen i norraSverige. Aldrig tidigare har vi känt till lika många par, häckningar och ungar. Dessutom har ovanligt många ungar ringmärkts.

Kungsörnen i södra Sverige

Claes-Göran Ahlgren

Utvecklingen för kungsörnen i södra Sverige är positiv dvs. den fortsätter att öka. Allt fler revir konstateras och även bofynden ökar. Under året har Projekt Kungsörn Södermanland startats och förhoppningsvis konstaterar man kanske redan nästa år den första kända häckningen där sedan 1848. Det skall bli spännande att följa deras arbete.

Kungsörnen i Finland

Tuomo Ollila

Tuomo Ollila är projektsamordnare för kungsörnsarbetet i Finland och berättar att utvecklingen är fortsatt positiv för kungsörnen i Finland. 2004 var det hittills näst bästa året efter rekordåret 2003.

Rapport från havsörnsmöte i Fristad den 28 augusti 2004

Torbjörn Hedfeldt

Den 28 augusti 2004 genomfördes ett havsörnsmöte på Fristads Folkhögskola med ÖRN-72 som värd. Syftet var diskutera gemensamma frågor och eventuella problem i samband med den nyetablering havsörn som nu, sedan 3-4 år, pågår i Västsverige. 28 deltagare från olika organisationer och föreningar i Västsverige hade mött upp och från Projekt Havsörn deltog Björn Helander.

Notiser


Tillbaka till Tidningen