Kungsörnen 2003

Första sidan

Claes-Göran Ahlgren

Verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 2002-03

Torbjörn Hedfeldt

Redovisning av verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 2002-03, den trettioförsta i ordningen.

Har kungsörnen Aquila chrysaetos på Finnmarksvidda haft en explosiv beståndstillväxt de senaste åren som kan förklara de mycket stora utbetalningarna för rovdjursskador?

Per J. Tömmeraas

Författaren har arbetat med rovfåglar under hela sitt vuxna liv. Han började sina studier på Finnmarksvidda 1966 och från 1982 har han lett de inventeringar av rovfågelsfaunan som gjordes i samband med utbyggnaden av Alta älv. Per redovisar i denna artikel statusen för kungsörnen på "vidda" från historisk tid fram till våra dagar. Hans bild motsäger helt den uppfattning som företräds av de norska myndigheterna och han är mycket kritisk till deras hantering av kungsörnen på Finnmarksvidda

Kungsörnsinventering i Alta-Kautokeinosjösystemet 2003

Per J. Tömmeraas

Färgringmärkning 2003 och avläsningar 2002/2003 i Sverige

Bosse Haglund

Inte enbart en ring

Claes-Göran Ahlgren

Vi presenterar Ulf Forsström från Skellefteå som ringmärker kungsörnar och jobbar hårt för att skydda rovfåglar och ugglor uppe i norr.

Återfynd av färgringmärkta kungsörnar

Bosse Haglund

Bosse har gjort en sammanställning av resultatet från färgringmärkningsprojektet hittills, från starten 1994 fram till och med 2002.

Inventering av flyktlekande kungsörnar

Torbjörn Hedfeldt

I mars 2003 genomförde ÖRN-72 en inventering av lekflygande kungsörnar inom sitt verksamhetsområde. Spelflygande kungsörnar, totalt sju olika par, rapporterades från Västergötland och Dalsland

Kungsörnen i norra Sverige 2003

Erik Hemmingsson

Drygt 90% av den svenska kungsörnspopulationen häckar norr om en linje dragen mellan Sundsvall och Orsa. Den tätaste delen i detta område finns i skogsområdena i norra Sveriges inland. I artikeln presenteras häckningsresultatet 2003.

Kungsörnen i södra Sverige 2003

Claes-Göran Ahlgren

I artikeln presenteras förekomsten av häckande kungsörn i södra Sverige.

Kungsörnen i Finland 2003

Tuomo Ollila

Tuomo Ollila är projektsamordnare för kungsörnsarbetet i Finland och berättar här att utvecklingen för kungsörnen i Finland är fortsatt positiv. 2003 var det hittills bästa året.

Notiser


Tillbaka till Tidningen