Kungsörnen 2002

Innehåll

Första sidan

Claes-Göran Ahlgren

Verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 2001-02

Torbjörn Hedfeldt

Redovisning av verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 2001-02, den trettionde i ordningen.

Kungsörnens ststus i den nordliga delen av de tyska Alperna

Volker Gaasch

Författaren, som är landskapsekolog, redovisar här läget för kungsörnen i Alperna och i Tyskland. Han har också undersökt ett kungsörnsrevir i Tegnersee i Alpernas utkanter med avseende på tillgången på föda och lämpliga boplatser samt risken för störningar och ger en ganska positiv bild av läget.

Erfarenheter av konstgjorda kungsörnsbon

Carl Knoff & Per Nökleby

De båda författarna berättar om sina erfarenheter av konstgjorda kungsörnsbon. I artikeln får vi dels veta var det är lämpligt att placera boet och dels en byggbeskrivning. De redovisar även häckningsresultaten från ett antal konstgjorda bon i Hedmark, Norge.

Kungsörnar ringmärkta i utlandet påträffade i Sverige

Thord Fransson & Roland Staav

Återfynd från svensk ringmärkning har nu börjat publiceras i bokform och kungsörn är en av de arter som ingår i den första volymen. För att komplettera bilden presenteras här återfynd i Sverige av kungsörn märkta i utlandet, fynd som bl.a. ger en antydan om ursprung hos de kungsörnar som häckar på Gotland.

103 färgringmärkta kungsörnar i Sverige 2002

Bosse Haglund

Nytt rekord för antalet färgringmärkta kungsörnsungar i Sverige. Totalt sett är det ett mycket bra häckningsår för kungsörnen i Norden. Det finns mycket att glädjas åt den gångna säsongen och nu ser vi fram emot vinterns utfodring med förhoppningsvis fler avläsningar än tidigare.

2200 timmar vid en örnutfodringsplats i Västerbotten säsongen 2001/2002

Jan-Erik Wallin

Genom automatisk kameraövervakning är det möjligt att utföra kontinuerliga observationer vid en örnutfodringsplats. Detta har utförts vid en utfodringsplats i Västerbottens kustland under säsongen 2001/2002.

Om havsörn och storskarv

Alf Sevastik

Alf Sevastik är sedan 1983 länsstyrelsens tillsyningsman för fågelskyddsområden utmed norra Upplandskusten. I denna artikel berättar han hur havsörnar helt spolierat en storskarvskoloni i Forsmarkstrakten.

Succe för guidad örnvisning

Lars-Olov Hallberg

Havsörn Kronoberg vill sprida kunskap om havs- och kungsörn till allmänheten för att öka acceptansen för dessa arter, men också för att skapa förståelse för rovfåglarnas roll i naturen. En viktig del i detta arbete har varit guidade örnvisningar vid sjön Åsnen. Dessa startade vintern 2001/2002.

Örnvinter vid Trandansen

Åke Abrahamsson

För åttonde gången anordnade Falbygdens Fågelklubb, ÖRN-72 och Naturvårdsverket örnskådning för allmänheten vid Hornborgasjön.

Altaundersökningen - kungsörnens skydd på Finnmarksvidda

Per Tömmeraas

Per Tömmeraas berättar helt kort om situationen för kungsörnen på Finnmarksvidda och hur norska myndigheter negligerar fakta från åratal av fältundersökningar.

Inventering av flyktlekande kungsörn

Torbjörn Hedfeldt

Inventeringar av flyktlekande kungsörnar genomfördes i år på ett flertal platser. Föreslagna inventeringsdagar var den 2-3 mars och 16-17 mars men inventeringar genomfördes även på andra tider.

Kungsörnen i Sverige 2002

Claes-Göran Ahlgren

Bra födotillgång rapporteras från flera områden. Detta tillsammans med ökade inventeringsinsatser gör årets resultat till det bästa någonsin.

Kungsörnen i Finland 2002

Tuomo Ollila

Tuomo Ollila är projektsamordnare för kungsörnsarbetet i Finland och berättar här att utvecklingen för kungsörnen i Finland är fortsatt positiv. 2002 var det hittills bästa året.

Notiser


Tillbaka till Tidningen