Kungsörnen 2001

Innehåll

Första sidan

Claes-Göran Ahlgren

Verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 2000-01

Torbjörn Hedfeldt

Redovisning av verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 2000-01, den tjugonionde i ordningen.

Åsnen - örnarnas sjö

Lars-Olof Hallberg

Lars-Olof Hallberg, naturfotograf boende vid sjön Åsnen, har de senaste30 åren arbetet aktivt med att ringmärka och hjälpa rovfåglar, i första hand fiskgjuse och havsörn. I artikeln berättar han om Havsörn Kronoberg och dess arbete med örnarna vid sjön Åsnen.

Seppo Koivisto - en kämpe i det tysta

Claes-Göran Ahlgren

Solen har för länge sedan gått ned i sydväst. På långt håll hörs ett hundskall men annars är det tyst, mörkt och åter mörkt. Minus 15 grader. Seppo spänner på skidorna och den tre kilometer långa färden kan börja. Vant hittar han vägen fram till natthärbärget - den lilla "örnkojan" ute på myren. Här har Seppo utfodrat örn sedan hösten 1969.

"Satellitörnar i Finland"

Olli Lamminsalo

I Finland finns två satellitprojekt på kungsörn -  Projekt Kungsörn 2000 och Kuusamoprojektet. Hittills hat elva kungsörnar, sju inom prjekt Kungsörn 2000 och fyra inom Kuusamoprojektet, försetts med satellitsändare. Tio har märkts som boungar medan den elfte omhändertogs utmattad. Den rehabiliterades och släpptes senare i södra Finland. Möjligen härstammar denna örn från norra Norge. Olli Lamminsalo är en av projektledarna i Kuusamoprojektet och berättar här om deras arbete

Överbeskydd - kan få motsatt verkan!

Ulf Forsström

Ett bevingat ordspråk lyder: "Tala är silver - men tiga är guld"! Detta ordspråk är ledstjärna för många av oss ornitologer och ringmärkare för att skydda våra rovfåglar. Det är i vissa fall berättigat att "knipa käft" - men det finns också fall, där denna "tystnad" får helt oönskade och katastrofala följder.
Detta gäller framförallt trädhäckande arter och väldigt ofta just kungsörn som behöver gamla stora träd för sitt bo - träd som med andra ord är avverkningsmogna.

Inventering av häckande kungsörn

Torbjörn Hedfeldt

I februari 2001 genomförde ÖRN-72 en inventering av lekflygande kungsörnar inom sitt verksamhetsområde. Syftet var att hitta häckande kungsörn. Uppslutningen blev inte vad vi hoppats på men kommer förhoppningsvis att bli bättre när inventeringen upprepas denna säsong

Kungsörnen i Sverige och Norge 2001

Claes-Göran Ahlgren

I artikeln presenteras häckningsresultatet från Sverige och delar av Norge och man kan konstatera att kungsörnen haft en ganska bra häckningssäsong i Norden under 2001.

Kungsörnen i Finland

Tuomo Ollila

Tuomo Ollila är projektsamordnare för kungsörnsarbetet i Finland och berättar här att utvecklingen för kungsörn är fortsatt positiv. 2001 var det hittills bästa året

Havsörnen tillbaka i Vänern

Björn Helander

Efter att ha varit försvunnen som häckfågel från Vänern i nästan 100 år är havsörnen nu äntligen tillbaka!
Två lyckade häckningar genomfördes i år i norra Vänern och totalt fyra ungar har kommit på vingarna.
Detta är något vi arbetat för och väntat på länge och det är en verklig milstolpe för Projekt Havsörn.
Artikel ger en kort historik och en tillbakablick från arbetet inom Projekt Havsörn, som en bakgrund för den utveckling vi nu ser med en expansion av havsörnsbeståndet i Sverige.

 

Färgringmärkning i Sverige 2001

Bosse Haglund

Den åttonde säsongen sedan starten 1994 är till ända. Det är inte bara färgmärkningsnivån som är hög utan också avläsningsfrekvensen är god. Däremot är det sparsamt med äldre fåglar bland de avlästa.

Notiser


Tillbaka till Tidningen


toto.hedfeldt@swipnet.se
Senaste uppdatering: 2005-01-03