Kungsörnen 2000

magaz00.jpg

Innehåll

Första sidan

Claes-Göran Ahlgren

Kungsörnen i Skottland

Jeff Watson

Författaren växte upp i sydvästra Skottland och inspirerades tidigt av sin far, ornitologen och konstnären Donald Watson. Han studerade zoologi vid universitetet i Aberdeen och tillbringade därefter 4 år på Seyschellerna där han bland annat studerade den endemiska Seyschelliska tornfalken. Jeff Watson har över 25 års erfarenhet av rovfåglar och 1997 gav han ut artmonografin The Golden Eagle.
I denna artikel beskriver han kungsörnens nuvarande situation i Skottland och gör även en analys av framtiden för arten i Skottland och Storbrittanien.
Artikeln är baserad på material som först publicerades i British Wildlife, juni 1999 och som här återges efter tillstånd av British Wildlife

Örninventering - några minnesanteckningar

Bengt Warensjö

Författaren och hans kamrater har sedan början av 1980-talet  inventerat kungsörnsstammen i Härjedalen och södra Jämtland. Upprinnelsen är det arbete som Martin Tjernberg lade ned på de här delarna av landets fjäll- och skogsland och författaren fann det naturligt att fortsätta detta arbete.

Kungsörnen i Estland

Asko Löhmus & Gunnar Sein

Kungsörnen finns i Estlands vildmarker sedan forna tider. Historiska överblickar av dess utbredning och ekologi har publicerats av Zastrov (1946) och Randla & Tammur (1996).
I denna artikel summerar författarna data från det senaste årtiondet avseende utbredning, antal, häckningsresultat och skydd för kungsörnen i Estland och sätter in detta i ett historiskt perspektiv.

Bengt Berg - naturfotograf, författare och debattör

Björn-Eyvind Swahn/N

Redan 1924 fridlystes både kungs- och havsörnen i Sverige efter ett intensivt arbete av Bengt Berg och Thor Högdahl. Detta arbete får närmast betraktas som en bedrift då rovfåglarna på den tiden  knappast hade den popularitet som de har idag.
Bengt Berg var dessutom pionjär beträffande vinterutfodring av örn

Örnutfodring med publik

Åke Abrahamsson

Utfodringsplatsen vid Hornborgasjön är unik i det avseendet att det finns möjlighet för en bred allmänhet att från en iordningställd observationspunkt se vad som händer vid en örnutfodring. Vid något tillfälle har fler än femhundra besökare gästat oss under en enda helg.

Kungsörnen i Norden

Claes-Göran Ahlgren & Tuomo Ollila

Varje sommar genomförs ett fantastiskt arbete med att kontrollera stora delar av det häckande kungsörnsbeståndet i Norden och för första gången kan vi presentera en gemensam sammanställning för både Finland och Sverige samt delar av Norge.

Notiser

Verksamheten i ÖRN-72 under säsongen 1999-00

Torbjörn Hedfeldt

Säsongen 1999-00 var ÖRN-72:s tjugoåttonde i ordningen. Femton utfodringsplatser var igång och 214 kungs- och 105 havsörnar observerades.


Tillbaka till Tidningen