ÖRN72 - Ekonomi 

Verksamheten finansieras genom bidrag från såväl organisationer och föreningar som enskilda personer.
En mycket viktig del är bidragen från våra örnfaddrar och från sponsorer.
Dessutom bidrar vår försäljning av vykort, affischer och dekaler till verksamheten.


Sammanställning för säsongen 2011-12

ÖRN-72:s intäkter har varit 264 462 kronor medan kostnaderna varit 259 553 kronor. Totalt har säsongen gett ett överskott på 4 909 kronor.

Örnfondens intäkter under säsongen har varit 91 275 kronor. Största delen av detta (45 000) kronor) var en överföring från ÖRN-72 och ett bidrag från Kjell och Elisabeth Rosenblads Stiftelse (44 775 kronor). Utbetalningarna från fonden har varit 88 906 kronor. Den största posten har varit framställning av färgringar för 2012 – 2015 till en kostnad av 70 403 kronor. I denna kostnad ingår förutom kostnaden för de svenska årsringarna också kostnaden för årsringar till Norge, Finland, Estland (även områdesringar) och Lettland (även områdesringar). Bidrag till ringmärkare har betalats ut på totalt 12 000 kronor .
Milersättningen har varit 14 kronor per mil för bil och 18 kronor för bil + släpkärra, en höjning med 1 krona jämfört med föregående säsong.
Efter säsongen är föreningens tillgångar 302 226 kronor fördelat på 103 048 kronor (ÖRN-72) och 199 178
kronor i Örnfonden.


Tillbaka till ÖRN72:s Hemsida


toto.hedfeldt@telia.com
Senaste uppdatering: 2012-11-09