Styrelse

Post Namn Adress Telefon
Ordförande Claes-Göran Ahlgren Ågården 142, 523 99 HÖKERUM
claesahlgren@hotmail.com
033 274 463
Sekreterare Torbjörn Hedfeldt Kedjeåsen 415 , 691 91 KARLSKOGA
toto.hedfeldt@telia.com
0586 180 41
070-5916939
Kassör Lennart Torstensson Fjällgatan 33, 502 61 BORÅS
lennart_orn@hotmail.se
073-5987371
Ledamot Håkan Elg PL 7350, 450 73 RABBALSHEDE
h_elg72@hotmail.com
0525 301 66
Ledamot Håkan Söderberg Paddingetorp, 570 10 KORSBERGA
Hakan.Soderberg@lm.se
0381 911 88
Ledamot Göran Nilsson Ringvägen 23, 731 41 KÖPING
g.nilsson@koping.net
0221 177 21
Ledamot Sture Orrhult Skogsvägen 3, 668 32 ED
sture.orrhult@gmail.com
0534  615 26
Adjungerad ledamot Martin Tjernberg Fröslunda
740 82 Örsundsbro
Martin.Tjernberg@ArtData.slu.se
0171 460 130